Uppgifter A
Tillbaka Hem Upp Nästa

 

De uppgifter som finns här är mer omfattande. Du kan välja endast en av dessa och arbeta med den hela terminen eller du kan välja flera som du också arbetar med under en längre tid.

Ebbe Skammelsson - roman

Du läser Balladen om Ebbe Skammelsson i Antologin 1 och arbetar om den till en modern roman som du skriver ett eller flera kapitel av. Vill du skriva hela romanen kan du göra den som en så kallad kortroman. Du kan välja mellan följande förhållningssätt:

 • Du förlägger romanens handling till den historiska tid som balladen skildrar, men du arbetar med modern berättarteknik, såsom Eyvind Johnson gör i sin roman Strändernas svall, som bygger på Homeros epos Odysséen.
  • Du väljer att skildra händelseförloppet ur ett speciellt perspektiv. Här kan du välja mellan följande "huvudpersoner":
   • Ebbe
   • Peder
   • Lucie
  • Du väljer att vara den allvetande författaren som skildrar förloppet mer eller mindre utifrån, men som naturligtvis har tillgång till sina personers inre värld.
 • Du förlägger romanen till vår egen samtid. Detta medför "översättningsproblem", eftersom det är ett krav att handlingen ska vara sannolik. Ebbe kan således inte rida iväg för att tjäna i kungens gård. Du måste överföra de skildrade feodala förhållandena till dem som råder i ett västerländskt samhälle idag.

Ebbe Skammelsson - novell

Du utgår även nu från balladen Ebbe Skammelsson, men du skriver om den till en novell, förlagd till:

 • historisk tid
 • vår egen samtid

Nu måste du tänka på novellformens krav:

 • du måste koncentrera handlingen till 5 - 10 sidor
 • du fokuserar på viktiga händelser

Ganska nära himlen - roman

Du läser Kristina Lugns dikt Ganska nära himlen... (Antologi 3, sid 351 - 352) och skriver om den till en roman (första kapitlet eller flera kapitel eller en hel kortroman). Du kan ligga mer eller mindre nära ursprungstexten, mindre nära skulle t. ex. vara att föra in den frånvarande pappan i din text. Tiden är din egen (som inte räknas som annorlunda än den som texten skildrar).

Ganska nära himlen - novell

Samma dikt som ovan men nu översatt av dig till novell. Du tar hänsyn till novellens krav på koncentration. Tiden är samma som anges vad gäller romanversionen.

Röd Eemeli - roman

Du läser Elmer Diktonius dikt Röd-Eemeli (Antologi 3, sid 220 - 222) och skriver om den som roman. Det kan kännas naturligt att välja huvudpersonens perspektiv men också här kan du välja mellan:

 • den allvetande berättaren
 • jagberättelsen
 • synvinkelskiftet

Röd Eemeli - novell

Väljer du novellformen är det viktigt att du sovrar i det episka materialet. Kanske återger du endast någon scen och låter annat utspela sig i någon av de agerandes minne eller framskymta i dialogen.

Herkules - en fars

Dramatisera avsnittet ur Stiernhielms dikt  Herkules vid skiljovägen (Antologi 1, sid 280 ff). Överför texten till modern prosa och skriv mötet med fru Lusta och fru Dygd som scener i en fars eller revy. Tänk på att ange också vilken rekvisita du vill ha och hur scenen ska se ut.

Oliver Twist - ett drama

Dramatisera avsnittet ur Dickens Oliver Twist (Antologi 2, sid 173 ff).
Skriv ett manus som är klart att användas utan tillägg, dvs instruera också om rekvisita, kulisser och ge anvisningar till skådespelarna.

 

Tillbaka till Komvux Gotland