Debattartikel
Tillbaka Hem Upp Nästa

 

Debattartikel

Man brukar skilja mellan insändare och debattartikel. Båda har ett syfte att övertyga läsaren. Båda måste därför redovisa tydliga argument för att nå detta syfte.

Innan du börjar skriva bör du därför noga tänka igenom vad du vill med din text. Detta budskap kan formuleras i en tes, som sammanfattar texten. Då blir det också lättare att avgöra vad som ska med och hur texten ska disponeras.

Nästa steg blir att så klart som möjligt och helst innan du börjar skriva, reda ut innehållet i den färdiga texten och ordna stoffet i en disposition. Flera metoder finns: lista på viktiga argument eller tankekarta är de vanligaste. Med en tankekarta får du snabbt en information om vilka argument som saknas och en överblick över vilka eventuella luckor som finns.

Det finns flera olika dispositionsmodeller. Den vanligaste i en argumenterande text är att ställa motsatser mot varandra. Då har också läsaren lättare att följa med i argumenteringen.

Formen är också viktig för att texten ska nå sitt syfte att på ett klart sätt övertyga. Styckeindelningen är då den bästa metoden för att skapa sammanhang. Du markerar tydligt vilka huvuddelar texten består av. Varje stycke ska kunna sammanfattas i en mening, som bör inleda stycket. Tankebryggor, ord eller fraser som sammanbinder stycken, är också till för att skapa sammanhang i en debattartikel.

Till slut bör du sträva efter koncentration i språket. Det är enbart tröttande att läsa en text som är svamlig och okoncentrerad. Pröva att stryka onödiga ord!

En insändare är kortare än en debattartikel men vill ändå på ett tydligt sätt visa på författarens ståndpunkt och få läsaren att anamma den.

En debattartikel är längre och har ett vidare innehåll. Den vänder sig till fler människor och det ställs högre språkliga krav på en debattartikel än på en insändare. Argumenten måste vara välslipade och ha en sådan språkdräkt att artikeln kan publiceras. Syftet är däremot detsamma som när det gäller insändaren: att övertyga läsaren!

En sorts argumenterande text är recensionen.

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Komvux Gotland