Brev
Tillbaka Hem Upp Nästa

 

BREV 

Ett brev är ett skriftligt meddelande från en avsändare till en adressat. Brev kan vara av olika slag; privata brev, affärsbrev, ekonomibrev, brev till en myndighet. Brev som inte är privata kallas formella och ska skrivas på ett visst sätt.

Formella brev kan vara t ex en platsansökan eller ett brev till en myndighet. I exemplet som följer visas hur man skriver en platsansökan. 

 

Eva Persson                                                                               PLATSANSÖKAN
Signalgatan 11D                                                                       3 november 1999
621 47 Visby
0498/248668  

Gotlands kommun
Personal- och löneenheten
621 81 Visby 

 

Undersköterska (Ref nr 450)

Härmed anmäler jag mitt intresse för underskötersketjänsten utannonserad i Gotlands Tidningar den 1 november.

Mitt namn är Eva Persson och jag har under 15 års tid arbetat som undersköterska på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. I mitt förordnande ingick att arbeta på kirurgavdelningen med särskild inriktning på äldre patienter. Min utbildning till undersköterska fick jag vid X-stads undersköterskeskola. Därefter arbetade jag 3 år som föreståndare vid ålderdomshemmet i X:stad. Jag har alltid haft god kontakt med såväl patienter som medarbetare och är en positiv, gladlynt och ansvarskännande person.

Mitt löneanspråk är 19 750:- i månaden. 

Med vänlig hälsning  

Eva Persson  

Bilagor

  1. Studentbetyg från X:stads gymnasium
  2. Tjänstgöringsintyg från X:stads ålderdomshem
  3. Tjänstgöringsintyg från Akademiska Sjukhuset i Uppsala

 

 

 

Tillbaka till Komvux Gotland