Prov 1
Prov 2

Denna sida rymmer texter enligt gamla vägen, alltså med utgångspunkt i de tidigare använda antologierna, som Du ännu kan låna och använda dig av.

Den nya vägens texter finner du under länken Texter nya till vänster här på sidan. Du kan också gå direkt ditt genom länken i föregående mening.

Texterna står i:

Antologi 1 - Från Gilgamesh till Agneta Horn,
Dialog, Natur och Kultur ISBN 91-27-59178-6

Till prov 1

 • Gilgamesh, Gruvlig är döden
 • Hymn till solen
 • Första Moseboken, Gud skapade världen
 • Profeten Nahum, Nineves rättvisa straff
 • Profeten Jesaja, Fridsfursten, Fredsriket
 • Höga visan, Vad du är skön min älskade
 • Jesu liknelser, Liknelsen om den förlorade sonen
 • Paulus, Kärlekens lov
 • Bevingade ord ur Bibeln
 • Homeros, Hektor och Andromache
 • Homeros, Hektors död
 • Homeros, Kyklopen
 • Sapfo, Plejaderna sjunkit... Gudars like...
 • Sapfo, Gravskrift över en ung kvinna
 • Sapfo, Sannerligen, jag ville dö!
 • Sofokles, Kung Oidipus
 • Aristofanes, Lysistrate
 • Aisopos fabler, Vargen i fårakläder, hunden och vargen
 • Aisopos fabler, Räven och vindruvorna
 • Platon, Sokrates död
 • Catullus, ...skriva i vatten och flygande vind
 • Catullus, Låt oss leva, Hatar gör jag och älskar ändå
 • Horatius, I sollyst snöhjälm, Livets rätta kurs
 • Ovidius, Om det förkastliga med aborter
 • Ovidius, Pyramus och Thisbe

Till prov 2

 • Völuspa
 • Havamal
 • Hravnkel Frösgodes saga
 • Tristan och Isolde
 • Dante, Femte sången
 • Boccaccio, Masetto och nunnorna
 • Chaucer, Canterbury tales
 • Ebbe Skammelsson
 • Rabelais, Gargantua
 • Cervantes, Don Quijote och väderkvarnarna
 • Shakespeare, Romeo och Julia
 • Donne, Yvs icke död
 • Molière, Tartuffe
 • Stiernhielm, Herkules vid skiljovägen
 • Wivallius, Klagovisa över denna torra och kalla vår
 

Tillbaka till Komvux Gotland